Més de 650 ajuntaments catalans utilitzen el servei d’e-Contractació del Consorci AOC

untitled

Els més de 650 ajuntaments catalans que disposen del Perfil de Contractant mitjançant la Palataforma de Serveis de Contractació Pública ofert, de forma gratuïta, pel Consorci AOC disposen també de l’opció de realitzar licitacions electròniques i subhastes electròniques. Així mateix, s’està treballant ja en fase avançada, que al fer ús de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, aquests ajuntaments donaran compliment a la llei de transparència catalana així com a l’obligatorietat d’informar les dades de les licitacions a la “Plataforma de Contratación del Estado”.

D’una banda, quasi un 71% d’ajuntaments catalans disposen del Perfil de Contractant que ofereix el Consorci AOC per a les administracions locals catalanes. Una mica més del 25% d’ajuntaments disposen de perfil propi i aproximadament un 4% no disposen de cap recurs.

D’altra banda, la totalitat dels consells comarcals compleixen amb la normativa. El 88% dels consells comarcals disposen de la solució ofertada pel Consorci AOC mentre que el 12% restant disposen d’altres solucions.

Per províncies, trobem les següents dades:

  • Barcelona: Un 85% dels ajuntaments disposen del perfil de contractant ofert pel Consorci AOC, un 13% diposen de recurs propi mentre que un 2% no disposen de cap recurs.
  • Girona: Un 75% dels ajuntaments disposen del perfil de contractant ofert pel Consorci AOC, un 20% diposen de recurs propi mentre que un 5% no disposen de cap recurs.
  • Lleida: Un 89% dels ajuntaments disposen del perfil de contractant ofert pel Consorci AOC, un 10% diposen de recurs propi mentre que un 1% no disposen de cap recurs.
  • Tarragona: Un 22% dels ajuntaments disposen del perfil de contractant ofert pel Consorci AOC, un 74% diposen de recurs propi mentre que un 4% no disposen de cap recurs.