Via Oberta: incidències detectades en els serveis del SEPE i CADASTRE (16/04/2015)

Us informem que els serveis de consulta de prestacions per desocupació del SEPE i de dades del CADASTRE continuen sense estar disponibles per al conjunt de les administracions públiques catalanes, en el primer cas i per a les administracions locals catalanes en el segon, a causa de problemes tècnics en la Plataforma d’Intermediació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Restem a l’espera de la resolució per part del MINHAP.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu consultar el Portal de Suport de Via Oberta.