e.FACT: Incidència resolta (09/04/15, 14h.)

Us informem que el servei torna a funcionar amb normalitat. Per tant, les afectacions detectades en l’enviament de factures i la recepció de canvis d’estat s’han resolt.