Validador (PSIS): intervenció programada a l’entorn de PREPRODUCCIÓ (26/03/2015, 09:00 – 15:00h)

Com cada dijous, el Consorci AOC portarà demà a terme intervencions als entorns de preproducció de tots els seus serveis. Aquestes intervencions, que no es notifiquen formalment, poden comportar talls de servei. Així, no es recomana programar activitats que facin servir aquests entorns durant aquest dia de la setmana.

En cas d’una necessitat puntual d’accés a un entorn concret de PRE d’algun dels serveis del Consorci en dijous, preguem que us poseu en contacte amb nosaltres amb la suficient antelació per tal de buscar una solució de manera consensuada.