El Consell de Competitivitat Europeu destaca la necessitat de dirigir-se cap a una administració oberta, interoperable i segura

En la seva sessió dels dies 2 i 3 de març el Consell ha adoptat unes conclusions en les quals s’estableixen accions dirigides a la supressió dels obstacles existents en el mercat interior i en facilitar una transició fluïda i ràpida cap a l’era digital.

Podeu consultar les conclusions en aquest enllaç: Consell de competitivitat