Reconeixement de @firma de la nova jerarquia de certificació del Consorci AOC

firmaLa plataforma de validació @firma del Ministeri d’Hisenda i Administració Pública, ha reconegut la nova jerarquia d’entitats de certificació del Consorci AOC.

Després de l’obtenció del reconeixement amb el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme del febrer passat ara ja disposem del reconeixement de la plataforma de validació de l’Administració General de l’Estat: @firma.

Les noves Entitats de Certificació reconegudes són:

  • l’EC-SectorPublic, per a l’emissió de certificats pel Sector Públic de Catalunya, en substitució de les anteriors EC-SAFP, EC-AL, EC-UR i EC-Parlament;
  • l’EC-Ciutadania, per a l’emissió de certificats digitals a ciutadans, en substitució de l’anterior EC-IDCAT, que entrarà en funcionament a partir del 1 d’abril de 2015.