Reconeixement de la nova jerarquia de certificació del Consorci AOC

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha reconegut la nova jerarquia d’entitats de certificació del Consorci AOC.

Tal i com us vam informar a finals d’any, les entitats de certificació intermèdies de la jerarquia del Consorci AOC van entrar en la fase final del seu període de vigència, per la qual cosa el Consorci AOC va crear dues noves entitats de certificació intermèdies:

  • l’EC-SectorPublic, per a l’emissió de certificats pel Sector Públic de Catalunya, en substitució de les anteriors EC-SAFP, EC-AL, EC-UR i EC-Parlament;
  • l’EC-Ciutadania, per a l’emissió de certificats digitals a ciutadans, en substitució de l’anterior EC-IDCAT.

Amb la resolució del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, aquestes entitats queden reconegudes al llistat de serveis de confiança de prestadors de serveis de certificació per a Espanya (TSL)