L’Ajuntament de Manlleu estrena el seu portal de transparència

manlleu_transparenciaL’Ajuntament de Manlleu ha estrenat aquest mes de febrer el portal transparencia.manlleu.cat. El lloc web és pioner en molts àmbits i busca oferir la màxima transparència al ciutadà perquè pugui controlar l’acció de govern.

L’objectiu de la iniciativa és construir un ajuntament més obert, per millorar la confiança i promoure l’eficiència i l’eficàcia. L’ambició és poder arribar al 100% de transparència.

El web s’anirà actualitzant periòdicament (alguns apartats setmanalment, d’altres trimestralment) perquè la informació no quedi desfasada.

El web transparencia.manlleu.cat s’estructura en vuit grans àmbits: Informació institucional, dades econòmiques, contractes i convenis, acció de govern, gestió dels serveis municipals, participació, resultats electorals i dades obertes.

A través d’aquestes vuit categories es pot, entre d’altres qüestions, consultar els convenis municipals, la relació d’entitats bancàries amb qui existeixen préstecs pendents d’amortitzar i el seu import, el detall de l’evolució del pressupost anualment, la relació de proveïdors en funció de l’import de facturació anual i d’on es troba ubicada la seva seu social i el detall de les subvencions nominatives atorgades i els conceptes pels quals s’han atorgat ajuts d’urgència en l’àmbit dels serveis socials.

A banda dels aspectes assenyalats, el nou web destaca perquè presenta la informació d’una manera “clara i àgil” i, a més, intenta “fer pedagogia” perquè el volum d’informació ingent que incorpora sigui el més entenedora possible.

Finalment, destacar que també es publica l’agenda política, que incorpora tota l’activitat pública de tots els càrrecs electes de l’equip de govern.