L’eNOTUM disposarà d’un entorn web “responsive”

Screenshot_2015-02-03-14-04-18El Consorci AOC, en la seva voluntat de millora contínua dels seus serveis, està adaptant les seves plataformes a les necessitats dels seus usuaris. Per aquest motiu, està treballant en l’adaptació de l’accés dels seus productes i serveis via mòbil, sobretot aquelles en les que accedeix la ciutadania, com per exemple, el servei eNOTUM.

En els últims anys, ha augmentat progressivament el percentatge d’accés a Internet a través dels dispositius mòbils. En aquest sentit, el darrer informe ‘La Sociedad de la Información en España’, siE[14, editat per la Fundación Telefónica,  indica que el temps d’accés a Internet utilitzant dispositius mòbils, supera, per primera vegada, el temps via dispositius de sobre-taula (53% enfront a 47%). Per aquest motiu, i sobretot a les plataformes en que accedeixen els ciutadans, totes les administracions públiques han de fer un esforç per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i treballar per tal que els seus serveis siguin accessibles des de diferents dispositius.

En aquest sentit, el Consorci AOC, a partir del mes de març, posarà en funcionament la versió “web responsive” del servei eNOTUM que permetrà accedir únicament, a les notificacions que requereixen contrasenya per al seu accés. Ja fa uns mesos, que ja és possible l’accés a l’e-Tauler des del mòbil.