Tancament 2014. Comentari resum dels indicadors dels serveis AOC

20142014 ha estat un any en què els serveis de l’AOC han seguit creixent tant en volum d’usuaris com en els seus usos. A més, els índexs de disponibilitat s’han mantingut majoritàriament per sobre dels valors fixats com a òptims. Des de l’enllaç següent, podeu accedir al document de resum dels indicadors dels serveis AOC de l’any 2014.

Principals aspectes a destacar:

Tràmits interadministratius
22.661 usuaris. 2.128 ens catalans estan en disposició d’enviar o rebre tràmits telemàticament. Durant el 2014 s’han enviat 404.284 tràmits, un augment important respecte els més de 280.000 de 2013. Els principals usuaris han estat, per aquest ordre, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, la Diputació de Girona, el Consorci AOC, i les Sindicatures de Comptes i de Greuges. Per altra banda, com a trameses més emprades trobem la “Comunicació de crema d’agents rurals” del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural; i la “Tramesa d’informació, escrits i documents”.

Via Oberta
Aquest 2014, 484 ens públics han estat en disposició d’accedir a dades i documents d’altres administracions; d’aquests, 395 són ajuntaments. El consum total de dades i documents ha estat de 14.739.390, superant per més de 2’5 milions el consum de 2013.

Els serveis més consultats han estat,en primer lloc, les dades de renda de l’AEAT, seguides del Títol de Família Nombrosa, les prestacions socials públiques de l’INSS, les dades dels padrons municipals d’habitants i el Registre de Vehicles i Conductors. Per la seva banda, els principals consumidors han estat la Generalitat de Catalunya amb més de 7’8 milions de consultes. Després hi tenim l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona i l’ORGT de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les finalitats de consulta, cal destacar que més del 45% han estat per a “ajuts, subvencions i beques”.

e-TRAM
847 ens públics catalans estan utilitzant aquest servei per rebre tramitacions electròniques de la ciutadania i les empreses, dels quals 800 són ajuntaments i 37, consells comarcals. El nombre de tràmits realitzats durant el 2014 ha superat els 37.000, excedint en més de 5.000 els realitzats durant el 2013. Els principals receptors han estat el Consell Comarcal de la Noguera i els ajuntaments de Vallirana i Castellar del Vallès. El tràmit més usat ha estat la “Instància genèrica”.

e-NOTUM
Al finalitzar el 2014, 396 ens públics catalans es troben  en condicions de notificar per mitjans electrònics amb aquest servei. El nombre de notificacions enviades en aquest període ha estat de 260.918 superant també el volum total de 2013 en més de 45.000. Els usuaris més massius han estat la Generalitat de Catalunya (sobretot el Departament d’Economia i Coneixement i el Servei Català del Trànsit), l’Ajuntament de Barcelona i l’ORGT de la Diputació de Barcelona. Destaca també l’ús fet per un Ajuntament, el de Castelló d’Empúries, que n’ha enviat 2.652.

e.FACT
L’entrada en vigor el 15 de gener de 2015 de l’obligació per a les empreses de trametre electrònicament les factures a les administracions, ha disparat lògicament el nombre de sol·licituds del servei, que a finals de 2014 era de 832 usuaris, amb un augment en més de 600 respecte els que l’utilitzaven el 2013. Aquest increment d’usuaris també ha repercutit en la crescuda del nombre de factures rebudes per les administracions que, durant el 2014, s’ha enlairat fins a les 97.889. L’ICS, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Reus, Sant Just Desvern i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han estat els principals receptors.

e-Contractació
El 2014 hi ha hagut un salt important respecte el nombre d’ens que utilitzen el Perfil de Contractant que ofereix el Consorci AOC i que actualment són 769. En aquest sentit, s’han realitzat 949 licitacions electròniques i 26 subhastes-e.

e-Tauler i SEU-e
Pel que fa referència als nous usuaris d’aquest servei, s’ha experimentat un fort augment durant el 2014, arribant als actuals 191. Els més actius a l’hora de penjar documents són la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Terrassa, Reus i Sant Boi de Llobregat. A més, el nombre global de documents als diferents tauler-e s’ha més que doblat respecte a 2013 arribant a la xifra de 18.599.

Les SEU-e també han augmentat de forma important. Actualment 234 ens públics les usen. Les que reben més visites són les dels ajuntaments de Sant Just Desvern, Salt i Igualada.

Gestió documental-e
iArxiu ha estat emprat aquest 2014 per 80 ens públics els quals hi han dipositat més de 57.000 documents-e. Els ens més actius han estat el Departament d’Economia i Coneixement, l’Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Per la seva banda, 50 ens han usat DESA’L durant el 2014 destacant els ajuntaments de Sant Fruitós del Bages i Cubelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Validador
178 aplicacions d’ens catalans han validat certificats digitals i signatures electròniques amb l’eina que ofereix el Consorci AOC. El seu consum ha seguit augmentant el 2014 amb més de 27’5 milions de validacions i més de 14’8 segells de temps.

CATCert
Durant el 2014 s’han emès 34.845 idCAT. Els principals emissors han estat l’Ajuntament de Barcelona, BASE, gestor d’ingressos de la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat.

Pel que fa a les T-CAT se n’han emès 24.105. Els principals emissors han estat la UPF, ADIGSA i el Departament de Justícia de la Generalitat.