El Departament de Cultura de la Generalitat publica una “Guia d’implementació d’un projecte de gestió documental en un entorn electrònic”

Imatge de la Guia d'implanatació d'un SGDEn el context d’implantació del Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat (Ordre CLT172/2014), el Departament de Cultura publica la Guia d’implementació d’un projecte de gestió documental en un entorn electrònic.

La finalitat d’aquesta Guia és oferir pautes i orientacions pràctiques per a la implantació de projectes de gestió documental o per a projectes que impliquin la gestió de documents electrònics en el si de la Generalitat de Catalunya. Es descriuen les passes a dur a terme i inclou bones pràctiques, reconegudes a nivell internacional, i exemples d’experiències actuals en els departaments i ens.

Aquesta publicació està adreçada especialment als arxivers dels Arxius Centrals Administratius de la Generalitat de Catalunya; però també pretén ser útil per a professionals d’altres àrees com la d’informàtica i la d’organització, ja que mostra una visió global sobre la implicació de la gestió dels documents en els processos que es duen a terme a la Generalitat. En aquest sentit, també pot esdevenir un document tècnic de referència per a les administracions públiques catalanes que iniciïn projectes d’aquest tipus.

Es preveu que, en aquest primer trimestre de l’any, la guia es complementi amb la publicació dels instruments tècnics previstos al Protocol, Esquema de metadades E-SIGeDA, Quadre de Tipus Documentals i Quadre de Classificació Funcional.

Us podeu descarregar el document en el següent enllaç: Guia d’implantació