Ja podeu tramitar a EACAT la justificació econòmica del Contracte Programa 2014

El període de justificació del Contracte Programa 2014 – dels projectes d’interès en matèria de Serveis Socials, Immigració, Infància i Adolescència, Família i Polítiques d’Igualtat- va del dia 2 al 31 de gener de 2015, ambdós inclosos.
 
El fitxer PDF de justificació econòmica, els models de llistat de professionals de la fitxa 1 i de la resta de fitxes que en requereixen (6, 7, 19, 30.1, 31.1, 32 i 33), el model de costos de SAD Social i el model de la memòria d’activitat de la fitxa 7 estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.

Els gestors d’EACAT podeu trobar el tràmit de justificació dins del servei denominat “BSF – Tràmits contracte programa“.