L’avenç de l’eAdministració a les Comunitats Autònomes, segons l’Informe CAE 2013

Informe CAE 2013

S’ha publicat una nova edició de l’informe CAE que monitoritza a Espanya l’avenç de les Comunitats Autònomes cap a l’Administració electrònica. CAE 2013 és la desena edició d’un informe que ha anat evolucionant en format i continguts per adaptar-se a les noves necessitats d’informació.

En aquesta edició es presenten els resultats de les dades recollides durant el 2014 i es mostren indicadors relatius a la implantació i ús de mòduls comuns de tramitació electrònica, interoperabilitat, inici electrònic de procediments, i-democràcia, …

Segons l’informe, gairebé un 90% de les Comunitats Autònomes espanyoles fan ús del mòdul comú d’accés electrònic d’expedients i el 79% utilitzen l’arxiu electrònic. En canvi, el percentatge de Comunitats Autònomes que fan servir la factura electrònica no arriba al 50%, tot i que ha anat augmentant en els darrers anys.

L’informe també mostra quines Comunitats Autònomes disposen d’un portal de dades en format obert, per promoure la reutilització de la informació del sector públic i, en cas de disposar-ne, mostra el nombre de conjunt de dades publicades.

Catalunya encapçala la llista amb un total de 2.856 dades publicades al portal Dades obertes gencat de la Generalitat de Catalunya, seguida pel País Basc, amb 2.311 dades publicades a l’Open Data Euskadi, i la Comunitat d’Aragó, amb 1.218 dades publicades a l’Aragón Open Data, segons l’informe CAE 2013.

Podeu obtenir l’informe complet a: Informe Administració Electrònica a les Comunitats Autònomes. CAE 2013

Font: administracionelectronica.gob.es