Podeu sol·licitar telemàticament els informes de tràfic patrimonials dels ens locals

Des del 24 de novembre, podeu sol·licitar, a través d’EACAT, a la Direcció General d’Administració Local l’informe preceptiu de tràfic patrimonial que exigeix la normativa patrimonial.

El gestor d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “GRI-Informe tràfic patrimonial”.