Actualització trimestral de les dades de població (maig 2014)

S’ha realitzat l’actualització trimestral de les dades del Registre de Població de Catalunya d’Idescat corresponents a la consolidació del mes d’abril de 2014.

Aquest fet incideix directament en la qualitat de les dades que dóna el servei Padró de Via Oberta, ja que si un padró municipal d’habitants no està disponible per ser consultat en línia, la informació s’extreu del Registre de Població de Catalunya amb la qual cosa el desfasament que pot haver-hi entre les dades de residència actuals d’un individu i les dades anotades al Registre és de com a màxim tres mesos.