42 veus sobre el Govern Obert

La Xarxa IP continua generant debat i difonent la idea de govern obert per augmentar la qualitat de les societats democràtiques, incidint en les polítiques de transparència, de rendició de comptes i de participació efectiva de la ciutadania aprofitant les dinàmiques de xarxa de la tecnologia actual.

Ara presenten un recull de 42 articles breus i concisos escrits per 42 persones d’arreu del món que ofereixen el seu coneixement sobre el govern obert.

http://www.xarxaip.cat/wp-content/uploads/2014/04/42-veus.pdf