Podeu tramitar a través de l’EACAT les RLT i les plantilles de personal

A partir del 9 d’abril podeu trametre a través de l’EACAT les Relacions de Llocs de treball (RLT) i les plantilles de personal.

Podeu trobar més informació al Municat -web de la Direcció General d’Administració Local-.