Ús del Codi Segur de Verificació com a sistema de signatura electrònica

El Boletín Oficial del Estado publica avui l’Ordre HAP/550/2014 del 28 de març que regula la utilització de codis segurs de verificació per part a de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

L’ordre especifica l’ús de codis segurs de verificació tant per actuació administrativa automatitzada com per a signatura personal per a empleats públics, regula el seu format i descriu el sistema per la seva verificació.

Aquest és un bon exemple d’implantació d’un sistema de signatura electrònica alternatiu a l’ús de certificats digitals en base al que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat.