Llei 2/2014 (IV i últim): Disposicions Addicionals a tenir en compte

En aquest quart post, i ja l’últim, assenyalarem algunes de les Disposicions Addicionals recollides en aquesta Llei anomenada d’acompanyament.

A més a més de les habilitacions normatives a alguns Departaments de la Generalitat, de les mesures d’eficiència econòmica mitjançant la contractació pública, cal destacar les següents:

– Novena: Presentació unificada dels comptes anuals de les fundacions, impulsant la interoperabilitat entre la Generalitat i les administracions locals i entre la Generalitat i el col·lectiu notarial.

– Divuitena: Constitució del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya. Arran de la Sentència núm. 83/2013, de 6 de febrer, del TSJC, els enginyers ja poden formar un sol col·legi professional d’àmbit català.

– Vintena: Supressió de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)

– Vint-i-cinquena: Ens locals beneficiaris del PUOSC. Els ens locals que hi renuncien tenen dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada.

– Trentena: Fons de Cooperació Local. El repartiment als ajuntaments per l’any 2013 es farà amb càrrec al 2014

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *