Consultes rècord a Via Oberta

premiVO_1Aquest mes de febrer de 2014 s’ha arribat al màxim històric mensual de consultes des de l’entrada en funcionament del servei Via Oberta, depassant els 2’4 milions. Aquest augment es deu principalment a la consulta de les dades del Títol de família nombrosa que té com a objectiu la bonificació de l’IBI per a titulars de famílies nombroses. De fet, ha suposat més del 67% del total de les consultes. Com a principals usuaris hi ha l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (quasi 1M) i, amb altres finalitats, la Generalitat de Catalunya (430 mil) i BASE-Gestió d’Ingressos, l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona (més de 350 mil). Altres serveis massivament consultats, tot i que molt per sota, són la consulta del Padró municipal d’habitants i el Registre de vehicles i conductors.

Cal destacar que, des de l’anterior extracció de dades, dos nous ajuntaments estan connectats al padró, els d’Espot i la Guingueta d’Àneu; amb la seva incorporació (ja en són 826) ja hi ha un 88% de la població catalana coberta per aquest servei.

Pel que fa als tràmits interadministratius (els EACAT tràmits), aquest febrer ha estat el de més moviment des de la primera recollida de dades l’any 2009. Amb quasi 40 mil tràmits, la tramesa més utilitzada és la comunicació de crema (més 11,6 mil trameses en total). L’ens més actiu ha estat la Direcció General de Turisme, seguida de la Secretaria d’Administració i Funció Pública i la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.

Per altra banda, aquest febrer també ha estat un mes amb gran quantitat de notificacions electròniques (18.852) fet que fa preveure que l’ús del servei anirà pujant enguany. Aquí destaquen la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

S’han afegit 19 nous usuaris al Perfil de Contractant, que ja sumen 679. Malgrat això, només s’ha produït una subhasta electrònica (Ajuntament de Barcelona). També l’iArxiu té dos nous usuaris, en total 47. D’entre aquests, els més actius (si comptem els ingressos de documents) han estat l’Ajuntament de Manlleu i els Consells comarcals del Baix Penedès i la Conca de Barberà.

També cal destacar el servei S-Perdura que ha registrat 68 accions. Tenint en compte que el mes anterior en van ser 22, s’ha registrat una pujada de més del 200%.

Finalment, i com a novetat, destaquem l’anàlisi d’una nova dada, la disponibilitat (per sobre del 99% en els serveis sotmesos a monitoratge), la redistribució de la informació i la renovació del format dels informes.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Febrer 2014.