Nova versió del document de Classificació de certificats

S’ha actualitzat el document de classificació d’entitats de certificació i de perfils de certificats digitals. El servei de classificació que ofereix el Consorci AOC permet  simplificar el procediment d’admissió de certificats per part de les administracions publiques que els han d’utilitzar, creant un entorn de confiança que garanteix l’obtenció de nivells de qualitat jurídica i evidencial de signatura electrònica de documents. Són els certificats i signatures generats amb els perfils llistats a aquest document els que es poden validar utilitzant el Servei de Validació que també ofereix el Consorci.

Aquesta nova versió inclou alguns perfils com són:

  • Certificats d’apoderament especial de Camerfirma
  • Nous perfils de ciutadà de l’ACCV
  • Nous perfils d’empleat públic de l’ACCV
  • Nous perfils d’entitat de l’ACCV

Podeu trobar més informació sobre el Servei de Validació i la classificació de certificats al següent enllaç.