El Perfil de Contractant sindicarà les licitacions amb la “Plataforma de Contratación del Estado” d’acord a la Llei de garantia de la unitat de mercat

Per tal de donar compliment a la Disposició Adicional Tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, on s’estableix la interconnexió entre la Plataforma de Contratación del Estado amb altres dispositius electrònics d’agregació de la informació de les diferents administracions i entitats públiques, el Consorci AOC està treballant conjuntament amb l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública i el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya amb el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas per tal de donar-ne compliment mitjançant la sindicació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública amb la Plataforma de Contratación del Estado ( Plataforma de Contratación del Sector Público ).