Verbio i Astrea desenvolupen la signatura digital per empremta de veu

Les empreses VERBIOASTREA desenvolupen la signatura digital per empremta de veu que permetrà signar els seus documents a distància. La seguretat de la identificació de les persones mitjançant la biometria de veu serà posada a prova amb votació per telèfon a les eleccions europees.

Amplieu la notícia a http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/732323-verbio-i-astrea-desenvolupen-la-firma-digital-per-empremta-de-veu.html?cca=1