Via Oberta: incidència detectada en els serveis que tenen com a cedent la Generalitat de Catalunya (24/11/14, des de les 11h)

S’ha detectat que des de les 11h. del dia 24  de novembre els serveis de Via Oberta que tenen com a cedent algun ens de la Generalitat de Catalunya (vegeu llista de serveis afectats) estan fora de servei a causa d’una incidència tècnica de la PICA.

Serveis afectats per la incidència:

•    Títol de família nombrosa (BSF)
•    Títol de família monoparental (BSF)
•    Demandants d’ocupació (SOC)
•    Registre de Licitadors (EiC)
•    Registre Entitats Jurídiques (Justícia)
•    Registre Cooperatives i Societats Laborals (EMO)
•    Registre Central d’Assegurats (CatSalut)
•    Estat del deute amb l’ATC (ATC)
•    Discapacitats (ICASS)
•    Certificats ACTIC (DG Telecomunicacions)

Us mantindrem informats sobre l’evolució de la incidència i la previsió de resolució.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb el servei de suport del Consorci AOC a través del formulari de contacte