La incidència en el servei de cremes col·lectives de l’EACAT ha estat solucionada

S’ha detectat una incidència informàtica en el servei DAAM – Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals, que ha comportat la generació d’autoritzacions de crema en dies festius, tot afectant a 487 autoritzacions.  El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ho comunicarà als ajuntaments afectats i trametrà un SMS a cadascun dels particulars per tal que ho tinguin en compte i no facin foc el dia festiu que s’havia autoritzat.