Justificació de despeses del PO FEDER 2007-2013 de Catalunya

En relació amb la justificació de les despeses del PO FEDER 2007-2013, us informem que SIFECAT està operatiu de manera permanent per introduir tota la documentació relacionada amb la certificació de la despesa 3014L (despeses executades i pagades fins al 30/06/2014).

1. Introducció de pagaments realitzats:

Us recordem que cal introduir a SIFECAT almenys una factura amb tota la documentació relacionada, com a molt tard, el 20 de novembre de 2014.

Tingueu present que els documents que hàgiu d’annexar-hi siguin en format .pdf i que, a cada certificació, annexeu una fotografia, actualitzada, del cartell publicitari i/o de la placa permanent.

2. Tramitació de la certificació:

Fins al 24 de novembre de 2014, SIFECAT estarà operatiu per tramitar la certificació 3014L