L’administració electrònica a anàlisi a l’Informe Anual “La Societat en Xarxa 2013” (Edició 2014)

La setena edició de lInforme Anual “La Societat en Xarxa” publicat per ONTSI presenta els principals indicadors que configuren l’arquitectura de la Societat de la Informació en el món, Espanya i la UE.

En relació amb l’Administració Electrònica mostra indicadors com que el 98% dels serveis públics estan disponibles en línia a Espanya enfront el 74% a la UE, o bé que, Espanya supera a la mitjana de la UE en els tres indicadors que medeixen el número d’individus que utilitzen internet per interactuar amb les administracions públiques.

L’Informe comença amb una anàlisi de l’accés a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) a les regions d’Àfrica, Estats Àrabs, Àsia/Pacífic, CIS (Comunitat d’Estats Independents), Europa i Amèrica, i posteriorment se centra amb indicadors sobre el grau d’accés i ús de les TIC a la UE.

El sector TIC i el dels continguts digitals a Espanya són abordats amb posteritat (l’equipament TIC de les llars espanyoles, el seu consum audiovisual i el volum de comerç electrònic).

Pel que fa a l’administració electrònica l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en l’àmbit públic ha trobat un dinamisme molt satisfactori en els últims anys. Els objectius prioritaris marcats per l’e-administració aspiren a forjar una administració moderna, amb menys càrrega administrativa i capaç d’atendre les necessitats dels ciutadans i empreses de manera més àgil i a un menor cost. No obstant això, s’observa una bretxa significativa en la utilització de serveis públics digitals per part dels ciutadans de major edat i de les microempreses. En aquest sentit, Internet i les xarxes socials ofereixen un potencial sense precedents per apropar els usuaris a les administracions Públiques i incidir en el coneixement de l’oferta de serveis electrònics entre els col·lectius menys avantatjats.

L’any 2013 es caracteritza per la posada en marxa de l’Agenda Digital per a Espanya, que confirma els objectius marcats per l’Agenda Digital per a Europa amb horitzó temporal 2015 i comprèn plans d’actuació específics per a l’administració electrònica, l’àmbit de la confiança digital i els serveis públics digitals. El marc estratègic de l’e-administració es completa amb el Pla de Millora de l’Administració i del Servei Públic 2012-2015.

En aquest capítol dedicat a l’Administració Electrònica, que us recomanem de llegir (veure pàgina 187 i successives de l’informe) es descriuen els objectius, fites i línies d’actuació de l’entorn estratègic dissenyat per a l’administració electrònica i dels avenços tecnològics empresos en els àmbits de sanitat, educació i justícia espanyoles. S’analitzen els indicadors més rellevants de l’oferta de serveis públics electrònics, la utilització dels mateixos per part dels ciutadans i empreses en l’àmbit geogràfic nacional, europeu i internacional, així com una sèrie de variables que apuntalen l’examen de la demanda des de les múltiples perspectives que aporta la Comissió Europea en els seus estudis. El capítol es completa amb una panoràmica de la reutilització de la informació pública entre les administracions públiques espanyoles.

Finalment, es culmina l’informe amb un recull de les principals tendències tecnològiques que de manera incipient penetraran en el mercat en 2014 i en els propers anys.

Consulteu tot l’informe en el següent enllaç: Informe Anual “La Societat en Xarxa”