La seguretat és cosa de tots

ClauSegons Rodrigo Jiménez, responsable de seguretat de la informació de Necsia, el 85% de les grans empreses sofreix la vulnerabilitat i algunes d’elles no són conscients de la necessitat d’enfortir els seus aspecte més dèbils fins que no sofreixen un atac. Per aquest motiu, és necessari augmentar la sensibilització de la societat en matèria de seguretat de la informació.

Necsia ha realitzat un informe sobre els riscos de seguretat de la informació de les empreses espanyoles i els deu majors riscos actualment, ja fa 10 anys que van ser detectats, però tot i així, només el 15,5% de les empreses enquestades han augmentat el pressupost per combatir-los. Algunes dades que apunten l’informe són que el 48% dels enquestats pensen que l’accés dels treballadors a les aplicacions haurien d’estar millor controlat i el 41,3% reconeixen que la fuga de dades és un dels majors riscos als que s’exposen les empreses.

Els experts es queixen que les forces de seguretat no donen cobertura suficient als delictes informàtics, per la qual cosa, la prevenció és primordial.

Podeu consultar un resum de l’informe en el següent article publicat a La Vanguardia, suplement “Dinero”, el 26/10/2014: La seguridad es cosa de todos