ONTSI

Persones que utilitzen els serveis d’Administració Electrònica, Font: ONTSI

Segons els “Indicadors destacats de la Societat de la Informació a Espanya”, publicats per l’ONTSI, el 95% dels serveis públics a Espanya estan disponibles a Internet enfront el 84% de la mitjana a la UE.

Aquests indicadors són un recull dels principals indicadors del sector de les TIC i la SI, amb dades de les fonts oficials més rellevants. Ofereix els valors més actuals tant a nivell nacional com de la Unió Europea per poder realitzar una comparació internacional entre tots dos. A més de l’última dada existent, també es mostra la dada immediatament anterior, permetent conèixer així la situació actual de la SI juntament amb el seu més recent evolució.

Altres xifres destacables són que el 49% de la ciutadania ha utilitzat Internet per tractar amb l’Administració Pública, enfront el 41% de la mitjana de la UE i que el 16,2% d’empreses espanyoles reben factures electròniques, que tot i que no és una xifra elevada, està 6 punts per sobre de la mitjana europea.

L’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI) és un òrgan adscrit a l’entitat pública empresarial Red.es, el seu principal objectiu és el seguiment i l’anàlisi del sector de les Telecomunicacions i de la Societat de la informació.

Podeu consultar el recull d’indicadors comentats en el següent enllaç: Indicadors destacats de la Societat de la Informació a Espanya