Podeu sol·licitar a EACAT el reconeixement de formació d’interès en serveis socials per part del Departament de Benestar Social i Família

El DOGC del 17 d’octubre publica l’Ordre BSF/304/2014 que regula la concessió del reconeixement de la formació d’interès en serveis socials per a activitats de formació continuada per part del Departament de Benestar Social i Família. Aquesta concessió té per objectiu reconèixer les activitats de formació continuada que tinguin per finalitat contribuir a la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials.

Poden sol·licitar el reconeixement les fundacions, les associacions i altres entitats o organismes de naturalesa pública o privada amb personalitat jurídica, que tinguin l’objectiu d’impartir formació adreçada als professionals del Sistema català de serveis socials.

En el cas d’entitats de naturalesa pública, les sol·licituds i la documentació requerides s’hauran de presentar mitjançant l’Extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT).