La seguretat de la xarxa a prova: CyberEurope2014

CyberEurope2014

Participants Cyber Europe 2014 (Font: Web ENISA)

Més de 200 organitzacions i de 400 professionals en seguretat cibernètica de 29 països europeus van comprovar el passat 30 d’octubre la seva resistència davant els atacs cibernètics. Aquest exercici va estar organitzat per l’Agència de Seguretat de les Xarxes i de la Informació de la Unió Europea (ENISA).

Durant aquest exercici de seguretat cibernètica anomenat Cyber Europe 2014, experts del sector públic i privat i d’agències de seguretat cibernètica, equips nacionals de resposta a emergències informàtiques, ministres, companyies telefòniques, companyies energètiques, institucions financeres i proveïdors de serveis d’internet van posar a prova els seus productes i la seva capacitat de reacció davant escenaris reals on perilli la seguretat cibernètica.

CyberEurope2014 ha estat l’exercici més extens i complet que s’ha organitzat mai a Europa.

Durant l’any 2013 han augmentat gairebé una quarta part els atacs globals basats en plataformes web i el nombre total de violacions de dades ha estat un 61% superior al de 2012. Cadascuna de les vuit violacions de dades més importants ha suposat una pèrdua de desenes de milions de dades i alhora ha deixat exposades públicament 552 milions d’identitats privades. Segons les previsions empresarials, l’espionatge i el crim cibernètic han suposat unes pèrdues anuals d’entre 300.000 milions i 1 bilió de dòlars durant el 2013.

Aquest exercici va simular una crisi de grans dimensions relacionada amb infraestructures d’informació crítiques. En breu, els experts d’ENISA elaboraran un informe que recollirà els seus principals resultats.

CyberEurope2014 és un exercici de ciberseguretat a gran escala organitzat per l’ENISA cada dos anys; aquest any ha comptat amb la participació de vint-i-nou països europeus, més les institucions de la UE. Consta de tres fases al llarg de l’any: la fase tècnica, que consisteix en la detecció, investigació i mitigació d’incidents, així com en l’intercanvi d’informació al respecte (completada a l’abril); la fase operacional / tàctica -emissió d’alertes, avaluació de crisi, cooperació, coordinació, anàlisi tàctic, assessorament i intercanvi d’informació a nivell operacional- (octubre i principis de 2015), i la fase estratègica, que examina la presa de decisions, l’impacte polític i els aspectes públics.

Per a més informació sobre aquesta prova, podeu consultar el següent enllaç: CyberEurope2014