Ja podeu sol·licitar a través d’EACAT l’informe de la comunicació de manifestacions i concentracions per a Ajuntaments sense Policia Local

A partir de la data de publicació d’aquesta notícia, la Direcció General d’Administració de Seguretat utilitzarà la plataforma EACAT per sol·licitar als ajuntaments sense policia local l’informe preceptiu en relació amb la comunicació de manifestacions i concentracions.

Els ajuntaments utilitzaran la mateixa plataforma per trametre, en un termini màxim de 24 hores, l’informe sobre les circumstàncies o el recorregut proposat per a la manifestació o concentració. Una vegada rebut l’informe, la Direcció General d’Administració de Seguretat emetrà la resposta pertinent que serà notificada també a través de l’EACAT als ajuntaments afectats.

Amb l’ús d’aquesta plataforma donem compliment a l’establert a l’Acord del Govern sobre l’aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2014 per desplegar l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i facilitem la gestió que implica aquest tràmit per als ajuntaments sense policial local pels quals transcorre una manifestació o concentració.

Els gestor d’EACAT trobareu el servei amb la denominació “INT – Informe manifestacions/concentracions“.