Novetat als informes d’activitat: ampliada la informació sobre el servei DESA’L

logoDesalA partir de l’informe del mes de setembre, es comença a recollir la informació relativa al DESA’L, un servei de repositori digital ofert pel Consorci AOC i disponible a l’EACAT que permet la gestió de documents i expedients electrònics durant el seu període de tramitació, mentre romanen oberts i fins el seu tancament, moment en que han de ser transferits a l’arxiu digital definitiu. Es desglossa l’estat pel que poden passar els documents i expedients (creat, consultat, descarregat, etc.) així els usuaris més actius. En concret, l’usuari més actiu el mes de setembre ha estat l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages. Respecte a la implantació d’aquest servei, aquest mes s’ha duplicat.

Pel que fa a l’e.FACT, cal destacar que s’ha assolit un màxim històric mensual: s’han gestionat més de 8 mil factures i ja s’ha superat el número de factures rebudes en tot l’any 2013. El 73% van correspondre a l’Institut Català de la Salut, seguit de la Diputació de Barcelona. Després trobem els ajuntaments de Reus i Sant Just Desvern.

També ha estat un bon més per a les notificacions i ja s’està arribant al màxim anual de l’any passat. Els màxims notificadors han estat la Generalitat de Catalunya, l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i l’Ajuntament de Barcelona.

Cal destacar que tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, al voltant del 99%.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Setembre 2014.