L’USDS i el 18F, noves eines de la Casa Blanca per assolir el govern digital

government_access_keyEl passat mes d’agost la Casa Blanca va anunciar que llançava l’anomenat Servei Digital dels Estats Units (USDS), un ens que treballarà amb les agències governamentals per trobar noves maneres d’usar la tecnologia amb l’objectiu de millorar els seus serveis i la informació i els beneficis que proveeixen.

L’equip que portarà a terme aquesta tasca està format per experts en talent digital del país que “tenen l’encàrrec d’eliminar les barreres per aconseguir una prestació excepcional dels serveis del Govern així com d’aprofitar l’experiència digital que tenen els ciutadans i els empreses amb el seu Govern”. Està previst que l’equip sigui el més reduït possible: un programador, un especialista en interfície d’usuari i un expert en adquisicions.

Cal destacar que en aquesta tasca també hi intervé la nova oficina de tecnòlegs federals amb seu a l’Administració de Serveis Generals, el 18F (el seu lema és “Construint el govern digital del segle XXI”). Els dos organismes aposten per difondre la tecnologia intel·ligent i els tecnòlegs intel·ligents a totes les agències federals que han operat sempre com a sitges; la diferència està en què el 18F és l’equip que es dedica a les agències i “s’embruta” les mans per arreglar les coses i l’oficina de Serveis Digitals, que es troba dins l’Oficina d’Administració i Pressupostos, proporcionarà assessorament. Bàsicament es centrarà en ajudar a les agències a trobar els seus punts dèbils i com solucionar-los.

USDS s’enlaira amb un parell de maletes a la bodega: el Digital Services Playbook que inclou 13 claus per implementar el govern digital (“Comprendre el que la gent necessita”; “Fer-ho fàcil i intuïtiu”, etc.) i un manual, el TechFAR Handbook, amb l’objectiu d’assessorar les agències sobre com adoptar un enfocament més àgil per a la contractació federal i les adquisicions.

Per a més informació:

Meet 18F, the GSA’s bid to change federal IT

White House launches ‘U.S. Digital Service,’ with HealthCare.gov fixer at the helm