Casos pràctics de reutilització d’informació del sector públic

Les administracions públiques recullen i generen una ingent quantitat de dades amb un alt valor socioeconòmic i potencial reutilitzador. Un informe recent de l’entitat independent McKenzie Global Institute estima que, en els propers cinc anys, es generaran 13 bilions de dòlars de beneficis en els països membres del G-20 gràcies a la reutilització de les dades obertes. Aquestes xifres són la prova evident que la informació del sector públic s’ha convertit en un motor per al desenvolupament econòmic i un valor inestimable que repercuteix directa (desenvolupament de solucions web, aplicacions mòbils …) o indirectament (ocupació …) en la qualitat de vida de la ciutadania.

Entre els objectius de qualsevol iniciativa de dades obertes es troba oferir la informació del sector públic en formats estàndard oberts; permetent la seva reutilització tant per ciutadans com per a empreses.

La possibilitat d’accedir i utilitzar aquest volum de dades ha impulsat el naixement d’un nou mercat de productes i serveis que utilitzen l’open data per crear valor afegit.  En els següent article de Datos.gov.es es fa referència a diferents portals que fan un recull d’iniciatives de reutilització d’aquestes dades del sector públic: Recull iniciatives reutilització dades sector públic.