S’obre la convocatòria de les subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l’Alt Pirineu i Aran

Es publica, en el DOGC núm. 6722 de 7 d’octubre, la convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l’Alt Pirineu i Aran.

Els ens locals de l’Alt Pirirneu i l’Aran hauran de presentar les sol•licituds, acompanyades de la documentació requerida , a través d’EACAT. Les associacions ho faran per registre en paper.

Poden ser objecte de les subvencions regulades  les actuacions següents:
a) Organització d’activitats, jornades i seminaris realitzats en l’àmbit del desenvolupament local.
b) Organització d’activitats, jornades i seminaris realitzats en l’àmbit del patrimoni cultural i artístic.
c) Organització de fires i certàmens innovadors.
d) Edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic.

El termini de presentació de sol•licituds finalitza el dia 27 d’octubre.