Tecnologia i societat crítica: necessitat de transparència informativa

Segons Francisco Longo, en el seu article d’opinió de El Periódico del passat 24 d’agost, actualment existeixen dos fenòmens que estan exercint una gran pressió sobre les administracions públiques: la tecnologia i la societat crítica amb els poders polítics.

Per una part, la tecnologia les impulsa a produir i gestionar voluminosos conjunts de dades amb un interès social creixent. Per una altra, una societat crítica i enfadada amb els comportaments polítics que desconfia cada cop més. La confluència de totes dues provoca una demanda creixent de transparència i les dades obertes en són una solució. Així doncs, les administracions públiques de tots els àmbits estan apostant per la creació de portals de dades obertes i oferir les dades que es generen a la ciutadania per la seva reutilització, sense “cuinar”i en obert.

Us recomanem, doncs, la lectura de l’article: Transparència sense “masterchef”