Informe OCDE: L’enfortiment de l’e-Administració element clau per a una Administració Estratègica

El passat 4 de juliol va publicar-se l’informe “Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement”. Aquest informe elaborat per l’OCDE a petició de les autoritats espanyoles proporciona recomanacions per posar en marxa i aplicar les reformes que s’estan adoptant, oferint exemples de les millors pràctiques internacionals i dels estàndards de l’OCDE, amb la fi d’oferir idees a altres països que tracten de millorar la seva governança i les seves institucions públiques.

El principal missatge d’aquest informe és la necessitat de mantenir el vincle estratègic i les sinèrgies entre les diferents reformes i entre els diferents actors implicats, inclosos la ciutadania i els diferents nivells de govern (central, autònomic i municipal).

Un dels seus capítols es titula “Strengthening digital government for a more strategic public administration in Spain”. En aquest capítol s’analitza el paper de l’e-Administració com a un element  clau per a assolir una administració més estratègica a Espanya.

L’OCDE va presentar anteriorment, concretament, el 2012, l’estudi “Collint els beneficis de les TIC a Espanya“, una anàlisi estratègica sobre les infraestructures de comunicacions i l’Administració sense papers. Podeu llegir el post que vàrem publicar-ne, amb les principals conclusions, en el següent enllaç: Estudi OCDE 2012

Podeu llegir l’informe en el següent enllaç: Informe 2014 OCDE