Avancen les tasques de desplegament del nou e-TRAM als ajuntaments de Catalunya

La implantació de la nova versió de l’e-TRAM, amb novetats en disseny i millores d’usabilitat principalment a l’entorn dels ciutadà, continua amb el seu desplegament.

Si a finals del 2013 i gener del 2014 es van realitzar les migracions del Consorci AOC i la totalitat dels Consells Comarcals, ara ja s’han anat incorporant a la llista d’ens amb la nova versió la Diputació de Girona i un total de 267 ajuntaments de les comarques de l’Alt Penedès, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Bages, Baix Empordà, Cerdanya, Garraf, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Maresme, Noguera i Segrià.

Les tasques de migració continuaran avançant durant el propers mesos amb l’objectiu de finalitzar el 100% dels municipis durant l’any 2014.

Pel que fa la gestió, els ens que estem migrant van rebent un correu amb la informació i aspectes a considerar per tal d’actualitzar la informació de la seva seu electrònica. Això permet, alhora, fer la revisió del contingut de la Seu, així com incrementar el número de tràmits publicats i difusió dels mateixos si l’ens ho considera oportú.

Si voleu consultar els canvis podeu anar a demostració del nou eTRAM.