Les finalitats dels serveis de Via Oberta

Amb l’objectiu de facilitar-vos la tasca d’emplenament dels formularis de Via Oberta, us relacionem les finalitats que tenim establertes per incardinar els diferents procediments administratius de totes les administracions públiques.

Heu de tenir en compte algunes qüestions. Les finalitats, que corresponen a la pregunta “per a què necessito les dades”,  han de ser coherents amb la modalitat de consum de la dada a consultar, és a dir, quina dada concreta de les que ofereix l’emissor concret és la que necessito. Així per exemple, no es necessita consultar el Registre Mercantil per la finalitat de processos selectius, però sí per contractació pública. No totes les finalitats tenen cobertura jurídica per totes les modalitats dels diferents serveis. Cal tenir en compte, també, que la llista és oberta, i que segons les necessitats dels ens requeridors de dades, es pot ampliar.

Les finalitats establertes són les següents:

 • Ajuts, subvencions i beques (també entrarien els premis, mencions, etc)
 • Contractació pública
 • Denúncies, inspeccions i sancions (de qualsevol àmbit: administratiu, tributari…)
 • Gestió de Registres (qualsevol registre que gestioni l’ens: Registre del Padró, Registre de Parelles de Fet, etc…, no el d’habitatge públic que té finalitat específica pròpia)
 • Processos selectius (inclou processos interns i externs, tant oposicions, concursos, promocions internes, plans d’ocupació, etc)
 • Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari (inclou les autoliquidacions dels tributs)
 • Gestió i recaptació d’ingressos públics  en via executiva (actuacions especials en via executiva)
 • Gestió patrimonial (gestió del patrimoni propi dels ens locals, dels seus edificis, gestió dels cementiris,…)
 • Gestió d’Habitatge Públic (inclou el procediment d’inscripció al Registre i el procediment d’adjudicació d’habitatges)
 • Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats (inclou els processos de preinscripció, inscripció, matrícula a ensenyaments reglats, activitats extraescolars, escoles d’adults, etc…)
 • Permisos, autoritzacions i llicències (inclou permisos, d’obres menors, per exemple, autoritzacions per la venda ambulant i llicències, d’ocupació de la via pública, de transport, etc, excepte les urbanístiques)
 • Notificacions administratives (no inclou les notificacions de sancions de trànsit, només les notificacions derivades de qualsevol procediment administratiu)
 • Recursos administratius
 • Serveis Socials
 • Assessorament en Serveis Socials (s’utilitza quan s’obre un expedient i no acaba en cap atorgament de prestació social o de servei social)
 • Prestacions socials
 • Urbanisme (inclou les llicències urbanístiques)
 • Expropiacions
 • Mediació (si l’ens té competència en procediments de mediació civil, arbitratge, etc)
 • Auxili judicial i investigació d’il·lícits (en expedients que s’han requerit per les autoritats judicials, d’acord amb l’article 11.2.d. de la LOPD)

 

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN