Via Oberta: incidència detectada en les consultes del servei ATEX de DGT (16/07/2014, 12:00)

Per motius aliens al Consorci AOC les consultes al servei ATEX (Registre de vehicles i conductors) de la DGT a través de Via Oberta no estarà disponible en l’horari següent:

De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00, excepte el dijous que es de 8:00 a 17:00.

Restem a l’espera de comunicació per part de l’emissor de les dades conforme s’ha solucionat la incidència que impedeix l’ús habitual del servei. Un cop ens comuniquin que el servei torna a estar disponible 24 x 7 us ho farem saber a través d’aquest espai.