Subvencions per al funcionament de les escoles d’art de titularitat d’una corporació local

Avui s’inicia el període per presentar les sol·licituds de subvenció per al funcionament de les escoles d’art de titularitat de les corporacions locals corresponent al curs 2012-2013.

A  la sol·licitud s’han d’incorporar les dades de l’alumnat inscrit en l’escola el curs 2012-2013 en el fitxer que s’ha d’annexar i que us podeu baixar amb la sol·licitud.

El termini per presentar la sol·licitud  serà  del 7 al  18 de juliol de 2014.

Podeu trobar el servei a l’EACAT amb el nom: “ENS – Subv. escoles d’art”.