Impuls del pla de reforma de la Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat dóna publicitat de l’Acord de Govern que encarrega a la Secretaria d’Administració i Funció Pública i al CIORA del disseny, desenvolupament, governança i impuls definitiu del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Aquest pla de reforma s’estructura en base als eixos següents: transparència, ètica, recursos humans, direcció pública professional, govern digital i simplificació de la tramitació administrativa, innovació i talent, racionalització i simplificació de l’organització de la Generalitat i del seu sector públic i col·laboració público-privada.