Trobades d’usuaris avançats de SEU-e i e-TAULER

En el transcurs del darrer mes s’han celebrat les trobades d’ens usuaris avançats dels serveis de seu electrònica (SEU-e) i tauler electrònic (e-TAULER) del Consorci AOC. Els participants van ser seleccionats a partir dels indicadors d’ús d’aquests dos serveis que han assoli t enguany els seus primers dos anys de funcionament.

Malgrat l’estreta relació existent entre SEU-e i e-TAULER, es van dedicar dues sessions monogràfiques respectives a les quals van assistir responsables tècnics i de gestió dels següents ens usuaris:

SEU-e : Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Piera, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Salt i Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.

e-TAULER: Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Generalitat de Catalunya i Universitat de Lleida.

A més de fer un necessari balanç dels darrers dos anys, les trobades van tenir com a objectiu principal la posada en comú entre les persones que fan un ús intensiu, quantitatiu i qualitatiu d’aquestes dues eines d’administració electrònica cabdals per a una òptima relació de les Administracions Públiques amb la ciutadania. Els debats proposats van permetre d’esbrinar llur respectiva experiència de gestió, bons usos, necessitats, mancances i expectatives d’evolució tecnològica.

Gràcies a les conclusions assolides, el Consorci AOC podrà precisar amb més encert el disseny de futures versions millorades d’ambdós serveis, com ara la nova release de l’e-TAULER que s’oferirà a partir del pròxim mes d’octubre de 2014 o un salt tecnològic de SEU-e en un futur no gaire llunyà.

Atesa l’evident utilitat d’aquesta mena de trobades i la satisfacció manifestada pels assistents, es preveu repetir-les amb una periodicitat anual.