Indicadors de contractació pública electrònica

Al Comitè de Seguiment de Contractació Pública que va tenir lloc el passat 19 de juny es va informar de l’activitat durant els primers 5 mesos de 2014. En destaquen els següents indicadors:

  • Hi ha 973 òrgans de contractació públics catalans adherits (dels quals 712 són ens locals)
  • S’han realitzat 6.033 publicacions (anuncis previs, licitacions, adjudicacions i formalitzacions)
  • S’han realitzat 12 subhastes electròniques, majoritàriament de material d’oficina per part de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.