Aprovades les noves directives sobre contractes públics i publicats els textos provisionals

Els Estats membres disposaran de 2 anys per transposar les disposicions de les noves normes a les seves respectives legislacions nacionals.
Vençut el termini de transposició, totes les entitats contractants dels països de la Unió tindran l’obligació d’utilitzar mitjans electrònics per anunciar els processos de contractació, rebre les ofertes de les empreses licitadores o realitzar les notificacions pròpies de qualsevol concurs públic.

Com s’ha pogut comprovar en els casos d’estudis documentats per la Comissió Europea, l’ús de mitjans electrònics en els processos de contractació pública redueix el cost de contractació entre un 5% i un 20%, depenent dels casos. Això vol dir que, sent conservadors, les administracions públiques espanyoles podrien estalviar al voltant de 7.800 milions d’euros anuals. Font: OBCP

Per accedir a les directives cliqueu a cadascuna d’elles: