L’Estat crea un registre de funcionaris habilitats

L’Ordre HAP/7/2014 regula el Registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i organismes vinculats o dependents.

Pretén garantir a aquells ciutadans, que por qualsevol motiu no puguin accedir electrònicament a l’Administració Pública, disposar dels mitjans adequats per a comunicar-s’hi amb els mateixos drets i garanties.