El Tribunal Suprem rectifica la seva doctrina legal en matèria de notificacions per correu certificat

El TS rectifica la fixada en la STS de 17 de novembre de 2003. Podeu accedir l’anàlisi.