El Secretariat General de la Comissió Europea està informant a tots els ens de les institucions europees sobre l’existència d’e-TrustEx, una eina que permet la tramitació electrònica entre aquestes. La solució, desenvolupada per la DG d’Informàtica de la UE, es basa en l’ISA programme i inclou mecanismes que garanteixen la integritat, autenticitat, confidencialitat i el no repudi, així com permet la integració entre diferents back-offices. El pilot del nou servei l’han fet la Comissió Europea i el Consell Europeu. Més informació aquí.

Les administracions catalanes tenen amb EACAT una solució similar des de fa 10 anys. Més de 23.000 treballadors públics de prop de 2.000 entitats (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, departaments i organismes de la Generalitat, universitats, cambres de comerç, …) el fan servir.