Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la contractació pública electrònica

En data 15 de gener de 2013 s’ha publicat en el DOUE aquest Dictamen en el qual el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) analitza la Comunicació de la Comissió sobre la contractació pública electrònica i subratlla la seva importància, assenyalant com a potencials beneficis de la mateixa:

-la transparència;

-la lluita contra el frau;

-l’eficiència del mercat;

-l’ampliació del mercat de la contractació pública a les pimes;

-els estalvis generalitzats per a l’administració pública;

-la integració i desenvolupament del mercat interior;

-la modernització de l’administració pública i desenvolupament de l’agenda digital europea;

-les noves oportunitats per a les empreses que ofereixen serveis tecnològics;

-i el desenvolupament professional per als treballadors de l’administració pública i de les empreses.

Podeu trobar el dictamen aquí.